Hakkımızda

Her şey insan ile başladı. İnsan Allah’ın büyük projesiydi.

İnsan Allah’ın büyük projesiydi. Zira insan varlık ağacının soylu meyvesiydi. Varlık ağacı Allah tarafından bu soylu meyveyi versin diye ekilmişti sanki. Allah göğü ve yeri, güneşi ve ayı, gündüzü ve geceyi insana musahhar kılmış, insanın emrine vermişti. Peki, insanı kimin emrine vermişti? Elbette insanı kendisine ayırmıştı. Yani insanı eksene koyan Allah’tı.

“Eksende İnsan” demek, insanı Allah’ın koyduğu yere koymaktır. Bize düşen, Allah’ın tasarrufuna saygı göstermek ve insanı onun koyduğu mevkide tutmaktır. Bunun tersi zulümdür. Zira zulüm “bir şeyi yerinden etmek”tir.

İnsanı mahlûkatın eksenine yerleştiren Rabbimiz, insanın o yere layık olması için vahiyler gönderdi. İnsan Allah’ın büyük projesiydi, vahiy de insanın büyük projesi olmak için gönderildi. Vahiy insanı inşa edecek, insan da hayatı inşa edecekti.

Rabbimiz, insanlık tarihinin son döneminde Kur’an’ı indirmeyi takdir etti ve bunun için bir peygamber seçti. İnsanın inşası için gönderilen vahiy silsilesinin son halkası ‘Kur’an’ ismini aldı. Bu son projeye dâhil olan ilk insan Abdullah oğlu Muhammed idi ve o âlemlere rahmet oldu.

Siz de, Allah’ın projesine dâhil olmak, dahası,

‘Allah’ın projesi’ olmak istemez misiniz?

Kur’an Halkaları, Rabbimizin hayatın inşası için gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i birlikte okuma, doğru anlama ve vahyi hayata taşıma amacıyla oluşturulan düzenli, sistemli sohbet gruplarından oluşur.

İnsanlara Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde iletmek ve halkalara katılanlara “Allah’ın bak dediği yerden” bakabilecek bir anlayış kazandırarak, Kur’an-ı anlayan, vahiyle inşa olmuş 5A (aşk,adanmışlık, aidiyet, amelisalih ve ahde vefa) sahibi, sorumluluğunun bilincinde, şahsiyetli aktif iyi insanlar eliyle hayatı inşa etmeyi amaçlar.

Kur’an Halkaları Yönetim Kurulu (KHYK);

Kur’an Halkaları Projesinin ve çalışmalarının sağlıklı yürümesi, belirlenen hedeflere ulaşması için; planlama, koordinasyon, takip ve denetim görevini yapan ve gönüllülerden oluşan bir kuruldur.

Selam ve Dua ile..

06.05.2017 | PAYLAŞ :